Warunki usługi:

Poniższe warunki regulują  korzystanie ze strony internetowej euroinfo.org.pl oraz całej zawartości, usług i produktów dostępnych na stronie lub przez nią (łącznie ze stroną internetową). Strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez Euroinfo Center.  Witryna jest oferowana z zastrzeżeniem akceptacji bez modyfikacji wszystkich zawartych w nim warunków i wszystkich innych zasad działania, polityk (w tym między innymi Polityki Prywatności Euroinfo Center) oraz procedur, które mogą być publikowane od czasu do czasu na tej Witrynie przez Euroinfo Center (łącznie „Umowa”).

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Umowy przed uzyskaniem dostępu do Witryny lub korzystaniem z niej. Poprzez uzyskanie dostępu do lub użycie jakiejkolwiek części serwisu zgadzasz się na związanie się warunkami niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie będziesz mieć dostępu do Witryny lub korzystania z jakichkolwiek usług. Jeśli te warunki są uważane za ofertę przez Euroinfo Center, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych warunków. Witryna jest dostępna tylko dla osób mających co najmniej 13 lat.

  1. Twoje konto i witryna euroinfo.org.pl. Jeśli utworzysz bloga / witrynę w witrynie internetowej, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa konta i bloga, a jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które występują na koncie i wszelkie inne działania podjęte w związku z tym blogiem. Nie wolno opisywać ani przypisywać słów kluczowych do swojego bloga w sposób wprowadzający w błąd lub niezgodny z prawem, w tym w celu zamiany na nazwę lub reputację innych, a Euroinfo Center może zmieniać lub usuwać dowolny opis lub słowo kluczowe, które uważa za nieodpowiednie lub niezgodne z prawem, lub w przeciwnym razie mogą spowodować odpowiedzialność Euroinfo Center. Musisz niezwłocznie powiadomić Euroinfo  Center o wszelkich nieuprawnionym użyciu bloga, konta lub innych naruszeń bezpieczeństwa. Euroinfo Center  nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania użytkownika, w tym wszelkie szkody poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań.

2. Odpowiedzialność współpracowników. Jeśli prowadzisz bloga, komentujesz bloga, publikujesz materiały, zamieszczasz linki na Stronie Internetowej lub w inny sposób udostępniasz (lub zezwalasz innym osobom trzecim) na udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu (każdy taki materiał, „Treść” ), Jesteś całkowicie odpowiedzialny za treść i wszelkie szkody wynikające z tej Treści. Jest tak, niezależnie od tego, czy omawiane materiały stanowią tekst, grafikę, plik audio lub oprogramowanie komputerowe. Udostępniając zawartość, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

pobieranie, kopiowanie i używanie Treści nie narusza praw własności, w tym praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub tajemnic handlowych osób trzecich;

jeśli pracodawca ma prawa do tworzenia własności intelektualnej, masz (i) otrzymał pozwolenie od pracodawcy na publikowanie lub udostępnianie Treści, w tym, ale nie ograniczając się do jakiegokolwiek oprogramowania, lub (ii) zabezpieczone od Twojego pracodawcy zrzeczenie się, wszelkich praw do zawartości lub do Treści;

w pełni przestrzegałeś licencji innych firm związanych z Treścią i zrobiłeś wszystko, co niezbędne, aby pomyślnie przekazać użytkownikom wszelkie wymagane warunki;

zawartość nie zawiera ani nie instaluje wirusów, robaków, złośliwych programów, koni trojańskich ani innych szkodliwych lub niszczących treści;

treść nie jest spamem, nie jest maszynowo ani losowo generowana, a nie zawiera nieetycznych lub niechcianych treści komercyjnych przeznaczonych do kierowania ruchem do witryn osób trzecich lub zwiększenia rankingu stron wyszukiwarki stron trzecich lub do dalszych niezgodnych z prawem działań (takich jako phishing) lub wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła materiału (takiego jak fałszowanie);

treść nie jest pornograficzna, nie zawiera zagrożeń ani nie podsyca przemocy wobec osób fizycznych ani podmiotów i nie łamie prywatności ani upowszechniania praw osób trzecich;

Twój blog nie jest reklamowany przez niechciane wiadomości elektroniczne, takie jak łącza spamowe w grupach dyskusyjnych, listy e-mailowe, inne blogi i witryny internetowe oraz podobne niechciane metody promocyjne;

Twój blog nie jest nazwany w sposób, który wprowadza czytelników w błąd, myśląc, że jesteś inną osobą lub firmą. Na przykład adres URL lub nazwa bloga nie jest nazwą osoby innej niż Twoja firma lub firma nie należą do Ciebie; i

w przypadku Treści, która zawiera kod komputerowy, dokładnie skategoryzowano i / lub opisywano typ, naturę, wykorzystanie i skutki materiałów, niezależnie od tego, czy to zrobione przez euroinfo czy w inny sposób.

Przesyłając treść do euroinfo.org.pl w celu włączenia do swojej witryny, udziela się Euroinfo  Center na całym świecie,  bezpłatnie licencję na odtwarzanie, modyfikowanie, adaptowanie i publikowanie zawartości wyłącznie w celu wyświetlania, rozpowszechniania i promowania Twojego bloga . Jeśli usuniesz zawartość, Euroinfo Center podejmie odpowiednie działania, aby je usunąć z witryny, ale zgadzasz się, że buforowanie lub odwoływanie się do Treści nie może być natychmiast niedostępne.

Nie ograniczając żadnej z powyższych oświadczeń ani gwarancji, Euroinfo Center ma prawo (choć nie obowiązek) do samodzielnego uznania przez Euroinfo Center Center (i) odmowy lub usunięcia treści, które według rozsądnej opinii Euroinfo Center naruszają politykę Euroinfo Center lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub (ii) wygaśnięcia lub odmowy dostępu do Strony Internetowej i korzystania z niej osobom fizycznym lub prawnym z jakiegokolwiek powodu, według uznania Euroinfo Center Center. Euroinfo Center Center nie będzie zobowiązane do zwrotu żadnych kwot wcześniej zapłaconych.

3. Płatność i odnowa.

 – Ogólne warunki.

Wybierając produkt lub usługę zgadzasz się płacić Euroinfo Center Center wskazane jednorazowe i / lub miesięczne lub roczne opłaty abonamentowe wskazane (dodatkowe warunki płatności mogą być zawarte w innej komunikacji). Płatności subskrypcyjne będą płatne na zasadzie przedpłaty w dniu rejestracji w celu uaktualnienia i będą obejmować korzystanie z tej usługi przez miesięczny lub roczny okres subskrypcji zgodnie z informacjami. Płatności nie podlegają zwrotowi.

 – automatyczna odnowa.

Jeśli nie powiadomisz Euroinfo Center Center  przed upływem odpowiedniego okresu subskrypcji, który chcesz anulować subskrypcję, subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona i autoryzujesz Nas do pobrania rocznej lub miesięcznej opłaty subskrypcyjnej za takie subskrypcje (a także podatków) używając jakiejkolwiek karty kredytowej lub innego mechanizmu płatności, który mamy dla Ciebie. Automatyczne odnowienie płatności można anulować w dowolnym momencie, składając swoją prośbę do Euroinfo Center Center na piśmie.

4. Usługi.

  • Opłaty; Zapłata. Rejestrując konto usługi zgadzasz się płacić Euroinfo Center odpowiednie opłaty za instalację i opłaty powtarzające się. Obowiązujące opłaty zostaną zafakturowane począwszy od dnia, w którym Twoje usługi zostaną utworzone oraz przed skorzystaniem z takich usług. Euroinfo Center  zastrzega sobie prawo do zmiany terminów płatności i opłat po upływie trzydziestu (30) dni wcześniej pisemnego powiadomienia. Usługi mogą zostać anulowane przez Ciebie w dowolnym momencie w trzydziestopięciokrotnym pisemnym zawiadomieniu do Euroinfo Center .
  • Wsparcie. Jeśli Twoja usługa obejmuje dostęp do priorytetowego wsparcia poczty e-mail. „Obsługa poczty e-mail” oznacza możliwość składania w dowolnym momencie prośby o pomoc techniczną przez e-mail (z rozsądnymi staraniami Euroinfo Center  o udzielenie odpowiedzi w ciągu jednego dnia roboczego) dotyczące korzystania z usług VIP. „Priorytet” oznacza, że ??wsparcie ma pierwszeństwo przed wsparciem użytkowników standardowych lub bezpłatnych usług serwisu euroinfo.org.pl. Wszelkie wsparcie będzie udzielane zgodnie ze standardowymi procedurami, procedurami i polityką dotyczącą usług Euroinfo Center.

5. Odpowiedzialność użytkowników witryny. Euroinfo Center nie analizuje i nie może przeglądać wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, zamieszczonych na stronie internetowej i nie może ponosić odpowiedzialności za treść, użycie lub efekty tego materiału. Korzystając ze Strony internetowej, Euroinfo Center nie reprezentuje ani nie sugeruje, że popiera materiały opublikowane lub uważa, że ??taki materiał jest dokładny, użyteczny lub nie stanowiący zagrożenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za podejmowanie środków ostrożności w celu ochrony siebie i systemów komputerowych przed wirusami, robakami, koniami trojańskimi i innymi szkodliwymi lub niszczącymi treściami. Witryna może zawierać treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób niekorzystne, a także treści zawierających techniczne nieścisłości, błędy typograficzne i inne błędy. Witryna może zawierać również materiał narusza prawa dotyczące prywatności lub reklamy lub narusza prawa własności intelektualnej i inne prawa zastrzeżone osób trzecich lub pobierania, kopiowania lub używania tych materiałów podlega dodatkowym warunkom określonym lub niepodpisanym. Euroinfo Center nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z użycia przez odwiedzających stronę lub z jakichkolwiek pobranych przez tych użytkowników treści zamieszczanych w tej witrynie.

6. Treść zamieszczona na innych stronach internetowych. Nie rozpatrzyliśmy i nie możemy przeglądać wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, udostępnianych za pośrednictwem stron internetowych i stron internetowych, do których łączy się euroinfo.org.pl i linku do serwisu Euroinfo.org.pl. Euroinfo Center nie ma żadnej kontroli nad tymi stronami internetowymi i stronami internetowymi niebędącymi Euroinfo Center i nie odpowiada za ich treść lub ich wykorzystanie. Łącząc ze stroną internetową lub stroną internetową niebędącą Euroinfo Center, Euroinfo Center nie reprezentuje ani nie sugeruje, że popiera stronę internetową. Użytkownik jest odpowiedzialny za podejmowanie środków ostrożności w celu ochrony siebie i systemów komputerowych przed wirusami, robakami, koniami trojańskimi i innymi szkodliwymi lub niszczącymi treściami. Euroinfo Center nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z stron internetowych i stron internetowych innych niż Euroinfo Center.

7. Zasady dotyczące naruszania praw autorskich i zasad DMCA. Ponieważ Euroinfo Center prosi innych o poszanowanie praw własności intelektualnej, respektuje prawa własności intelektualnej innych. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się na stronie Euroinfo .org.pl lub z nim związany narusza Twoje prawa autorskie, zachęcamy do zgłaszania Euroinfo Center zgodnie z polityką Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) w Euroinfo Center. Euroinfo Center odpowie na wszystkie takie ogłoszenia, w tym w miarę potrzeby lub usuwa materiały naruszające prawa lub wyłączy wszystkie linki do materiałów naruszających prawo. 

Euroinfo Center spowoduje utratę dostępu i korzystania ze Strony przez użytkowników odwiedzających, jeśli w odpowiednich okolicznościach użytkownik ma być powtarzającym się naruszeniem praw autorskich lub praw własności intelektualnej Euroinfo Center lub innych. W przypadku takiego rozwiązania Euroinfo Center nie będzie zobowiązany do zwrotu żadnych kwot wcześniej zapłaconych Euroinfo Center.

8. Własność intelektualna. Niniejsza umowa nie przenosi z Euroinfo Center żadnych Euroinfo Center ani własności intelektualnej osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w tych nieruchomościach pozostaną (jak między stronami) wyłącznie Euroinfo Center. Euroinfo Center, Euroinfo.org.pl, logo Euroinfo.org.pl oraz wszelkie inne znaki towarowe, znaki usług, grafik i logo używane w związku z Euroinfo.org.pl lub stroną internetową są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi licencjodawców Euroinfo Center . Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logo używane w związku ze stroną internetową mogą być znakami towarowymi innych osób trzecich. Korzystanie ze Strony internetowej nie daje Ci prawa ani licencji do odtworzenia lub wykorzystania w inny sposób żadnych znaków Euroinfo Center lub znaków firm trzecich.

9. Reklamy. Euroinfo Center zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam na swoim blogu, chyba że kupiłeś darmowe konto.

10. Atrybucja. Euroinfo Center zastrzega sobie prawo do wyświetlania odnośników do atrybucji, takich jak „Blog w serwisie Euroinfo Center.org.pl”, autor motywów i przypisywanie czcionek do stopki lub paska blogów.

11. Produkty partnerskie. Poprzez aktywowanie produktu partnerskiego (na przykład motywu) jednego z naszych partnerów wyrażasz zgodę na warunki korzystania z tej usługi. Możesz zrezygnować z warunków korzystania z usługi w każdej chwili przez dezaktywację produktu partnerskiego.

12. Nazwy domen. Jeśli rejestrujesz nazwę domeny, używając lub przenosząc wcześniej zarejestrowaną nazwę domeny, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z nazwy domeny podlega również zasadom Internetowej Korporacji ds. Przydzielonych Imion i Numery („ICANN”), w tym ich Prawa i obowiązki rejestracji.

13. Zmiany. Euroinfo Center zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zastąpienia jakiejkolwiek części niniejszej Umowy. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy w przypadku zmian. Dalsze użycie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza akceptację tych zmian. Euroinfo Center może także w przyszłości oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępnienie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi podlegają warunkom niniejszej umowy

14. Zawieszenie. Euroinfo Center może w dowolnym momencie zakończyć dostęp do wszystkich lub części Witryny, bez względu na przyczynę, bez uprzedzenia, bez skutku. Jeśli chcesz rozwiązać Umowę lub konto Euroinfo Center.org.pl (jeśli masz taką), po prostu możesz przerwać korzystanie z tej witryny. Niezależnie od powyższego, jeśli masz konto usługi płatne, to konto może zostać rozwiązane tylko przez Euroinfo Center, jeśli w znaczący sposób naruszy niniejszą Umowę i nie naprawi tego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od powiadomienia Euroinfo Center o tym Użytkowniku; pod warunkiem że Euroinfo Center może zakończyć Witrynę natychmiast jako część ogólnego zamknięcia naszej usługi. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny pozostawać w mocy, mogą zakończyć się, łącznie z postanowieniami dotyczącymi własności, zrzeczeniem się odpowiedzialności, odszkodowaniem i ograniczeniami odpowiedzialności.

15. Gwarancjie. Witryna jest dostarczana „tak jak jest”. Euroinfo Center, jej dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do konkretnego celu i niezgodności. Ani Euroinfo Center, ani dostawcy i licencjodawcy, nie gwarantują, że strona internetowa będzie wolna od błędów lub że dostęp do nich będzie ciągły lub nieprzerwany. Użytkownik rozumie, że pobieranie z lub w inny sposób uzyskiwanie zawartości lub usług za pośrednictwem witryny internetowej według własnego uznania i ryzyka.

16. Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym przypadku Euroinfo Center, ani jego dostawcy ani licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty niniejszej umowy z tytułu jakiegokolwiek kontraktu, zaniedbania, ścisłej odpowiedzialności lub innej prawnej lub słusznej teorii w odniesieniu do: (i) wszelkich szczególnych, przypadkowych lub wtórnych szkód; (ii) koszt zakupu produktów zastępczych lub usług; (iii) za przerwanie użytkowania lub utratę danych; lub (iv) w przypadku wszelkich kwot, które przekraczają opłaty zapłacone przez Eurotankę na mocy niniejszej umowy w okresie dwunastu (12) miesięcy przed wystąpieniem przyczyny. Euroinfo Center nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia lub opóźnienia z powodu spraw, które pozostały poza ich rozsądną kontrolą. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.

17. Ogólne przedstawicielstwo i gwarancja. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) korzystanie z Serwisu będzie ściśle zgodne z Polityką Prywatności Euroinfo Center z niniejszą Umową oraz ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi (w tym bez ograniczeń z miejscowymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi w Twoim kraju, państwie, mieście , lub innego obszaru administracji publicznej, dotyczące zachowań on-line i akceptowalnej zawartości, a także wszystkich obowiązujących praw dotyczących przekazywania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju, w którym ma miejsce zamieszkania) oraz (ii) korzystanie z Witryny nie narusza lub złe wykorzystanie praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej.

18. Odszkodowanie. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Euroinfo Center, swoich kontrahentów i licencjobiorców, a także swoich dyrektorów, oficerów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami i kosztami, w tym opłatami adwokackimi, wynikającymi z korzystania z Witryny, w tym, ale nie ograniczając się do naruszenia niniejszej Umowy.

19. Różne. Niniejsza Umowa stanowi całą umowę pomiędzy Euroinfo Center a Tobą dotyczącą przedmiotu niniejszej Umowy i mogą być modyfikowane tylko pisemną poprawką podpisaną przez upoważnionego wykonawcę Euroinfo Center lub przez opublikowanie przez Euroinfo Center zmienionej wersji. Z wyjątkiem prawa właściwego, o ile w ogóle, stanowi inaczej, niniejsza Umowa, wszelki dostęp do Witryny lub korzystanie ze Strony podlega prawu obowiązującemu w Polsce, z wyłączeniem przepisów o konfliktu z prawem oraz właściwego miejsca sporów wynikających lub odnoszących się do któregokolwiek z nich to sądy  zlokalizowane w Polsce. Z wyjątkiem roszczeń z tytułu nakazu sądowego lub sprawiedliwego zwolnienia lub roszczeń dotyczących praw własności intelektualnej (które mogą być wnoszone do jakiegokolwiek sądu właściwego bez wcześniejszego złożenia oferty) wszelkie spory powstałe na mocy niniejszej Umowy zostaną ostatecznie rozstrzygnięte zgodnie z zasadami kompleksowego postępowania arbitrażowego Arbitraż Sądowy i Mediation Service, Inc. („JAMS”) przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi Zasadami. Arbitraż odbywa się w języku polskim, w języku angielskim, a orzeczenie arbitrażowe może być egzekwowane w każdym sądzie. Strona przeważająca w jakiejkolwiek czynności lub postępująca w celu wyegzekwowania niniejszej Umowy ma prawo do pokrycia kosztów i opłat adwokackich. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana jako odzwierciedlająca pierwotną intencję stron, a pozostałe części pozostaną w mocy. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze Stron warunków lub warunków niniejszej Umowy lub jej naruszenie, w żadnym przypadku, nie zrzeknie się tego terminu lub warunku lub jakiegokolwiek jego późniejszego naruszenia. Użytkownik może przydzielić prawa do niniejszej Umowy każdemu podmiotowi, który wyrazi zgodę na warunki umowy; Euroinfo Center może przydzielić prawa wynikające z niniejszej Umowy bez warunków. Niniejsza Umowa będzie wiążąca i będzie obowiązywać na korzyść stron, ich następców i dozwolonych osób.