Polityka prywatności:

Euro Info Center działa euroinfo.org.pl i może działać na innych stronach internetowych. Polityka firmy Euroinfo Center polega na poszanowaniu prywatności informacji dotyczących wszelkich danych, które możemy zebrać podczas obsługi naszych stron internetowych.

Odwiedzający stronę

Podobnie jak większość operatorów witryn internetowych, EuroInfo Center gromadzi informacje nie będące osobistymi, które zazwyczaj udostępniają przeglądarki i serwery, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, witryna odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzin. Celem EuroInfo Center w gromadzeniu informacji niebędących osobistymi jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy portalu euroinfo.org.pl korzystają z Naszejstrony internetowej. Od czasu do czasu Euroinfo Centermoże publikować informacje nie będące osobistymi  np. publikując raport o trendach w korzystaniu z Naszej strony internetowej.

Euroinfo zbiera także informacje potencjalnie identyfikujące użytkownika, takie jak adresy IP (Internet Protocol) dla zalogowanych użytkowników, a także użytkowników, którzy zostawiają komentarze na blogach / witrynach euroinfo.org.pl. EuroInfo Center ujawnia tylko  adresy IP zalogowanych użytkowników i użytkowników zostawiającychkomentarze w tych samych okolicznościach, w których wykorzystuje i ujawnia informacje osobiste, jak opisano poniżej, z wyjątkiem sytuacji, w których adresy email i IP komentarzy są widoczne i ujawniane administratorom bloga / witryny, w których komentarz został pozostawiony

Zbieranie informacji osobistych

Niektórzy użytkownicy witryn internetowych Euroinfo Center decydują się na interakcję z euroinfo.org.pl w sposób, który wymaga od Euroinfo Center  gromadzenia informacji identyfikujących osoby. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez Euroinfo Center zależy od charakteru interakcji. Na przykład prosimy użytkowników, którzy rejestrują się w serwisie euroinfo.org.pl o  podanie nazwy użytkownika i adresu  e-mail. Osoby, które angażują się w transakcje z Euroinfo Center, proszone są o podanie dodatkowych informacji, w tym, w razie konieczności, informacji osobistych i finansowych potrzebnych do przetworzenia tych transakcji. W każdym przypadku Euroinfo Center zbiera te informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe, aby zrealizować interakcję z Euroinfo Center. Euroinfo.org.pl nie ujawnia informacji osobistych innych niż opisane powyżej. I odwiedzający zawsze mogą odmówić podania  informacji osobistych, z zastrzeżeniem, że może uniemożliwić im angażowanie się w niektóre działania związane z witryną internetową..

Statystyki

Euroinfo Center może zbierać statystyki dotyczące zachowania użytkowników na swoich stronach internetowych. Euroinfo  Center może publicznie udostępniać te informacje lub przekazywać je innym. Jednakże Euroinfo Center nie ujawnia informacji osobistych innych niż opisane powyżej.

Ochrona danych osobowych

Euroinfo Center ujawnia osobiste  i identyfikujące dane osobowe wyłącznie pracownikom, kontrahentom i organizacjom stowarzyszonym, które muszą znać te informacje w celu przetworzenia ich w imieniu Euroinfo Center lub świadczenia usług dostępnych na stronach internetowych Euroinfo Center.  Niektórzy pracownicy, wykonawcy i organizacje powiązane mogą znajdować się poza krajem ojczystym; za pośrednictwem stron internetowych Euroinfo  Center zgadzasz się przekazać im takie informacje. Euroinfo Center nie wynajmuje ani nie sprzedaje nikomu potencjalnie osobistych informacji ani danych osobowych. Oprócz swoich pracowników, kontrahentów i stowarzyszeń, jak opisano powyżej, Euroinfo Center ujawnia informacje potencjalnie osobiste lub  dane osobowe tylko w odpowiedzi na wezwanie do sądu lub innego wniosku rządowego lub gdy Euroinfo Center uważa w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne do ochrony własności lub praw Euroinfo Center, osób trzecich lub ogółu społeczeństwa. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem strony internetowej euroinfo.org.pl i podajesz swój adres e-mail, euroinfo.org.pl może od czasu do czasu wysłać Ci e-maila, aby poinformować Cię o nowych funkcjach, poprosić o informacje zwrotne lub po prostu poinformować Się, co się dzieje w Euroinfo Center i Naszymi usługami. Jeśli nie wyślesz nam prośby (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą jednego z naszych mechanizmów informacji zwrotnych), zastrzegamy sobie prawo do opublikowania tego pliku, aby pomóc nam wyjaśnić lub odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pomóc nam wspierać innych użytkowników. Euroinfo Center podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem informacji potencjalnie osobistych  lub danych osobowych.

Ciasteczka (Cookies)

Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę internetową na komputerze odwiedzającym, a przeglądarka odwiedzin udostępnia każdą stronę odwiedzającym. Euroinfo  Center używa plików cookie, aby pomóc euroinfo.org.pl w identyfikowaniu i ?śledzeniu? użytkowników, ich korzystaniu z serwisu internetowego euroinfo.org.pl i ich preferencjach dostępu do witryn internetowych. Goście serwisu euroinfo.org.pl, którzy nie chcą mieć umieszczanych plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić przeglądarki aby blokowały tą opcję. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania  witryna euroinfo.org.pl może nie działać poprawnie bez plików Cookiem

Transfery biznesowe

Jeśli zostałyby nabyte Eusroinfo Center lub zasadniczo całe jego aktywa lub w mało prawdopodobnym przypadku, że Euroinfo Center przestanie działać lub zbankrutuje, informacje o użytkownikach byłyby jednym z aktywów przekazywanych lub nabywanych przez osoby trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przeniesienia mogą wystąpić, a każdy nabywca Euroinfo  Center może dalej używać Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

Reklamy

Reklamy wyświetlane na jednej z naszych stron mogą być dostarczane do użytkowników przez partnerów reklamowych, którzy mogą ustawić ciasteczka. Te pliki cookie pozwalają serwerowi rozpoznać komputer za każdym razem, gdy wysyłają Ci reklamę internetową do zbierania informacji o sobie i innych, którzy używają Twojego komputera. Te informacje umożliwiają sieciom reklamowym między innymi dostarczanie kierowanych reklam, które ich zdaniem będą dla Ciebie najbardziej interesujące. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje korzystanie z plików cookie przez Euroinfo Center i nie obejmuje używania plików cookie przez reklamodawców.

Zmiany w Polityce Prywatności

Chociaż większość zmian może być nieznaczna, Euroinfo Center może czasami zmieniać politykę prywatności  wedle uznania. Euroinfo Center zachęca użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian w Polityce prywatności. Jeśli masz konto euroinfo.org.pl, możesz także otrzymać ostrzeżenie informujące o tych zmianach. Twoje dalsze korzystanie z tej witryny po zmianie niniejszej Polityki Prywatności będzie Twoją akceptacją takiej zmiany.